ADWOKAT / SPRAWY KARNE / CYWILNE / ROZWÓD / LUBLIN

Kancelaria Adwokacka Adwokat Martynian Jasek

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi –
Sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą oddania każdemu, co mu się należy.

Adwokat Lublin Martynian Jasek

Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie oraz absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Ukończyłem również aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie oraz złożyłem z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin adwokacki przed Komisją Egzaminacyjną powołaną do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Jeżeli poszukują Państwo skutecznego i godnego zaufania adwokata w Lublinie z indywidualnym i życzliwym podejściem do Klienta, Kancelaria Adwokacka Adwokata Martyniana Jaska spełni Państwa oczekiwania.


Wieloletnie doświadczenie w pracy adwokackiej

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w renomowanych lubelskich kancelariach.

Rzetelność

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie oraz z należytą uwagą.

Obszary działania

ADWOKAT / LUBLIN / KANCELARIA ADWOKACKA / OBSZARY DZIAŁANIA

Prawo Cywilne

Prawo cywilne to niezwykle szeroka dziedzina prawa regulująca stosunki między podmiotami prawa prywatnego.

Prawo Karne

Kancelaria Adwokacka reprezentuje interesy podejrzanych o wszelkiego rodzaju przestępstwa karne.

Sprawy rozwodowe

W sprawie o rozwód często towarzyszą duże emocje, dlatego w tych trudnych chwilach warto mieć zaufanego pełnomocnika.

Windykacja Należności

Wsparcie dla osób indywidualnych oraz dla firm w odzyskiwaniu zaległych należności.

Sprawy O Zachowek

Zachowek jest instytucją chroniącą najbliższych krewnych zmarłego. Jako adwokat zapewniam profesjonalną pomoc prawną w sprawach o zachowek.

Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne to zbiór przepisów prawnych, które obowiązują wszystkie jednostki w rodzinie i reguluje ich stosunki oraz stosunki z osobami trzecimi.

Porady prawne

Oferuję porady prawne dotycząc prawa karnego, prawa karnego-skarbowego i prawa wykroczeń.

ADWOKAT W LUBLINIE / KANCELARIA ADWOKACKA / OPINIE

Klienci o mnie

Jestem bardzo zadowolona z usług pana mecenasa Jaska. Pełen profesjonalizm! Adwokat oddany swojej pracy, bardzo zaangażował się w moją sprawę, dzięki niemu czułam się spokojna w sądzie. Bardzo serdeczny i życzliwy adwokat. Szczerze polecam Kancelarię Pana mecenasa Jaska.

Joanna Borkowska


Polecam usługi Pana Martyniana!
Szybko i profesjonalnie pomógł mi rozwiązać problem prawny, z którym się do niego zwróciłam.! Oby było więcej takich adwokatów w Lublinie.

Katarzyna Bojarska


ADWOKAT / POMOC PRAWNA / LUBLIN

Kancelaria Adwokata Martyniana Jaska doświadczenie i rzetelność w Lublinie.

Kancelaria prawna prowadzona przez adwokata Martyniana Jaska w Lublinie powstała z myślą o osobach, które potrzebują pomocy prawnej. Zapewniamy wsparcie merytoryczne Klienta na każdym etapie prowadzonej sprawy oraz indywidualne i rzeczowe podejście. Dbamy o rzetelne i sumienne prowadzenie spraw, na bieżąco informując Klientów o postępach oraz koniecznych krokach prawnych. Pomoc adwokata w przygotowaniu pozwu i kompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz przygotowanie do postępowania sądowego to ważne wsparcie, które daje poczucie bezpieczeństwa w przypadku spraw wywołujących silne emocje.

Korzystając z usług kancelarii, możecie Państwo liczyć na stałą i terminową obsługę prawną. Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, karnego, gospodarczego, administracyjnego oraz rodzinno-opiekuńczego. Adwokat Martynian Jasek jako członek Izby Adwokackiej w Lublinie jest prawnikiem z doświadczeniem w reprezentowaniu Klientów przed Sądami Powszechnymi i Administracyjnymi oraz organami administracji publicznej i organami ścigania.

Doświadczenie w pracy adwokackiej na terenie Lublina i okolic

Adwokat Martynian Jasek jest członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie oraz absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Martynian Jasek ukończył również aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie oraz złożył z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin adwokacki przed Komisją Egzaminacyjną powołaną do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Doświadczenie zawodowe w pracy adwokata zdobywał pracując w renomowanych lubelskich kancelariach adwokackich. Aktualnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką w Lublinie, specjalizującą się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego oraz administracyjnego, których nieodłącznym elementem jest reprezentacja Klientów przed Sądami Powszechnymi i Administracyjnymi oraz Organami Administracji Publicznej i Organami Ścigania.

Nadrzędnym celem Kancelarii Adwokackiej prowadzonej przez Adwokata Martyniana Jaska jest świadczenie najwyższej jakości usług prawnych pozwalających na skuteczną ochronę interesów Klientów kancelarii. Adwokat Martynian Jasek w swojej pracy zawodowej cechuje się profesjonalizmem, odwagą, odpowiedzialnością, uczciwością oraz sumiennością, poświęcając każdej sprawie odpowiednio dużo czasu, niezapominający przy tym o regularnej komunikacji z Klientem.

Każda sprawa wymaga należytej uwagi oraz wieloaspektowej analizy dlatego Adwokat z Lublina Martynian Jasek udziela pomocy prawnej Klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom przyjmując zainteresowanych w siedzibie kancelarii, po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym umówieniu spotkania, w dogodnym dla Państwa terminie. Podczas indywidualnych spotkań analizowane są z Państwem wszelkie możliwie do podjęcia środki ochrony prawnej, które najskuteczniej zabezpieczą Państwa interesy.

Jeżeli poszukują Państwo skutecznego i godnego zaufania adwokata z indywidualnym i życzliwym podejściem do Klienta, Kancelaria Adwokacka Adwokata Martyniana Jaska spełni Państwa oczekiwania.

Główny teren działania kancelarii obejmuje miasto Lublin oraz całe województwo lubelskie i mazowieckie. W zasięgu działalności kancelarii znajdują się w szczególności miasta Lublin, Świdnik, Puławy, Krasnystaw, Chełm, Zamość, Warszawa, Kozienice, Radom, Siedlce, Płock.

ADWOKAT W LUBLINIE / KANCELARIA ADWOKACKA / KONTAKT

Sprawy Karne adwokat z Lublina

Prawo karne to normy prawne zapewniające bezpieczeństwo obywatelom i uświadamiające potencjalnych sprawców o konsekwencjach prawnych za dopuszczenie się czynów zabronionych przez ustawę karną. Obowiązujące w kraju normy mają zapewnić ład społeczny, a jednocześnie minimalizować zachowania patologiczne i niepożądane społecznie.

Adwokat Martynian Jasek świadczy usługi prawne w Lublinie oraz na terenie woj. lubelskiego i mazowieckiego oferując kompleksową pomoc prawną osobom, które są podejrzane, oskarżone, lub skazane w postępowaniach karnych, ale również tym, którzy są pokrzywdzeni czynem zabronionym. W celu prowadzenia sprawy na najwyższym poziomie, adwokat zapoznaje się precyzyjnie ze sprawą Klienta, analizuje zgromadzony materiał dowodowy i dokonuje wyboru najlepszych rozwiązań. Adwokat dba także o to, aby wszystkie pisma procesowe i dokumenty były sporządzone profesjonalnie i złożone w ustawowym terminie. Adwokat reprezentuje swoich Klientów przed organami ścigania i sądami wszystkich instancji.

Potrzebujesz kontaktu z adwokatem ?

Zadzwoń: 533 760 240

Odwiedź kancelarię:   ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43/1.03 I Piętro, 20 – 325 Lublin.

Co to jest prawo karne?

Prawo karne jest to dziedzina, która określa czyny zabronione będące przestępstwami lub wykroczeniami, kary, środki karne i zabezpieczające grożące za popełnienie przestępstw lub wykroczeń, a także zasady odpowiedzialności karnej. Należy pamiętać o tym, że każdy jest równy wobec prawa karnego.

Polskie prawo karne pełni kilka elementarnych funkcji:

  • sprawiedliwościową – ma zaspokajać poczucie sprawiedliwości osoby, która została pokrzywdzona oraz rodziny ofiary i grupy społecznej poprzez ukaranie sprawcy,
  • ochronną – ma chronić dobra prawne (wolność, życie, zdrowie, mienie, bezpieczeństwo itd.,), a więc wartości, które znajdują się pod ochroną prawa karnego,
  • gwarancyjną – określa, jakie czyny są karalne, jakie kary grożą za popełnienie danego przestępstwa lub wykroczenia oraz jakie są zasady odpowiedzialności karnej. Ma zapewnić, by nikt niewinny nie został skazany,
  • kompensacyjną – nawiązuje do potrzeby naprawienia szkody, którą wyrządził pokrzywdzonemu sprawca przestępstwa. Wówczas sądy często w wyroku nakładają na sprawcę środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody,
  • prewencyjną – ma zminimalizować ryzyko dopuszczania się przez obywateli czynów zabronionych w obawie przed poniesieniem za nie konsekwencji prawnych.

W jakich aktach prawnych zapisane są przepisy prawa karnego, które obowiązują w Polsce ? Są to w szczególności: Kodeks karny, Kodeks karny skarbowy, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny wykonawczy.

Jak dzieli się prawo karne ?

Ze względu na kryterium przedmiotu:

  • prawo karne materialne – dotyczy czynów zabronionych i sankcji, która jest efektem popełnienia poszczególnych czynów,
  • prawo karne procesowe – dotyczy sposobów prowadzenia postępowania karnego po dopuszczeniu się czynu karalnego,
  • prawo karne wykonawcze – dotyczy procedury wykonywania orzeczeń w postępowaniu karnym.

Jakie są zasady zastosowania podziału prawa karnego ?
prawo karne powszechne – precyzyjnie definiuje wszystkie normy, których obywatele są zobowiązani przestrzegać we wszystkich sferach swojego życia,
prawo karne indywidualne – nawiązuje do norm zabezpieczających sferę interesów, a także do odpowiedzialności konkretnej grupy osób.

Podział prawa karnego ze względu na stopień ciężkości popełnionych czynów zabronionych:

  • prawo karne w ścisłym znaczeniu – przepisy o czynach zabronionych, społecznie szkodliwych (np. przestępstwo pobicia, zabójstwa),
  • prawo wykroczeń – przepisy dotyczące czynów zabronionych o niewielkiej społecznej szkodliwości (np. wykroczenia drogowe).

Prawo karne w Lublinie

Adwokat Jasek uczestniczy w postępowaniach: przygotowawczych, przed sądami pierwszej i drugiej instancji, kasacyjnych, wykonawczych, wznawiających postępowanie.

Jakie usługi świadczymy w zakresie prawa karnego ?

Przede wszystkim: reprezentujemy osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa/wykroczenia przed organami ścigania, bronimy osoby oskarżone w postępowaniach sądowych, reprezentujemy Klientów działających w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny, składamy wnioski dowodowe, pomagamy wypełnić wymagane dokumenty, sporządzamy wymagane pisma w sprawach karnych, udzielamy porad dotyczących zakresu prawa karnego, przygotowujemy wnioski o przerwę lub odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przygotowujemy wnioski o rozłożenie kary grzywny na raty itp.

Prowadzimy wiele spraw, w tym między innymi związane z: prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, wypadkami komunikacyjnymi, pobiciami, bójkami, rozbojami, uporczywym nękaniem i grożeniem, kradzieżami, włamaniami, kradzieżami z włamaniami, oszustwami, mobbingiem, fałszowaniem dokumentów, powodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przestępstwami karno-skarbowymi, czynami karalnymi popełnionymi przez osoby nieletnie, przestępstwami narkotykowymi, uprowadzeniem ludzi, przestępstwami korupcyjnymi, błędami medycznymi i wieloma innymi.

Skontaktuj się telefonicznie z adwokatem

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: