Rozwód Lublin – Adwokat Martynian Jasek

Sprawy Rozwodowe – adwokat Lublin rozwód

Podjęciu decyzji o rozstaniu i zainicjowaniu postępowania sądowego w sprawie o rozwód nierzadko towarzyszą ogromne emocje, które trudno opanować w zaciszu domowym a jeszcze trudniej w budynku Sądu i na sali sądowej w towarzystwie małżonka, świadków, pełnomocników oraz składu sędziowskiego. Ustanowienie do sprawy rozwodowej zawodowego pełnomocnika w osobie adwokata Martyniana Jaska z pewnością ułatwi Państwu przejście przez trud postępowania rozwodowego.

Należy podkreślić, że Sąd wydając wyrok rozwodowy rozstrzyga co do zasady:

  • czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia,
  • o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków,
  • o kontaktach rodziców z dzieckiem,
  • w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka,
  • o obowiązku dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu,
  • o podziale majątku wspólnego.

Rolą adwokata w toku postępowania rozwodowego jest zabezpieczenie Państwa interesów w każdej z wyżej wymienionych kwestii oraz uzyskanie możliwie satysfakcjonującego wyroku rozwodowego.

Kancelaria Adwokacka adwokata Martyniana Jaska świadczy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną w trakcie postępowania rozwodowego, zapewniając Klientom poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu.

Rozwód jest prawnym zakończeniem małżeństwa przez sąd. Skutkiem orzeczenia rozwodu jest nie tylko ustanie małżeństwa, ale także wiele innych aspektów z nim związanych. Sąd poza prawnym istnieniem małżeństwa bierze pod uwagę kwestie związane z władzą rodzicielską nad wspólnym małoletnim dzieckiem lub dziećmi obojga rozwodzących się małżonków. Może to dotyczyć uregulowania sposobu i kosztów ich utrzymania i wychowania, w tym alimentów.
Rozwód można uzyskać z wielu powodów, w tym niewierności, psychicznego lub fizycznego znęcania się, porzucenia, uzależnienia od narkotyków i problemów finansowych. Proces uzyskania rozwodu może być skomplikowany i trudny emocjonalnie, dlatego ważne jest, aby skorzystać z porady doświadczonego adwokata.

Sprawy rozwodowe – pozew o rozwód – adwokat Lublin

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240

lub napisz e-mail:

Sprawy rozwodowe: pozew o rozwód, alimenty, separacja, podział majątku – Kancelaria prawna adwokata Martyniana Jaska Lublin

Prawo rodzinne obejmuje regulacje stosunków rodzinnych oraz majątkowych między członkami rodziny. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego takie jak rozwód, separacja, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, alimenty są niezwykle trudne dla stron postępowania, z uwagi na towarzyszące im emocje. W takich sytuacjach nasza kancelaria robi wszystko, aby pomóc Klientom uzyskać najlepsze możliwe rozwiązanie, zapewniając Państwu należyte wsparcie prawne.

Zgoda małżonków na rozwód bez orzekania o winie daje możliwości na stosunkowo szybkie uzyskanie rozwodu. Niemniej jednak, w przypadku dochodzenia winy drugiego małżonka w rozkładzie pożycia związku małżeńskiego należy liczyć się z wielomiesięcznym okresem postępowania rozwodowego. W zależności od stanu faktycznego sprawy Kancelaria pomoże Państwu należycie przygotować się do postępowania rozwodowego, w szczególności przygotować pozew oraz zgromadzić niezbędne dowody pozwalające udowodnić winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego i uzyskać stosowne świadczenie alimentacyjne. Istotnym również jest, że władza rodzicielska przysługuje z mocy prawa obojgu rodzicom. Natomiast w przypadku rozwodu, separacji lub innych komplikacji nierzadko konieczne jest jej należyte uregulowanie, które często kończy się ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej jednego z niewłaściwie postępujących rodziców. Dlatego również w tego typu sprawach niezbędna jest pomoc doświadczonego adwokata.

Kancelaria prawna adwokata Martyniana Jaska zapewni Państwu profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego.

Rozwód, a obowiązek alimentacyjny

Oprócz alimentów płaconych na rzecz dzieci małżonków, w niektórych przypadkach jeden z małżonków może być zobowiązany do płacenia alimentów również na rzecz drugiego małżonka.

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Natomiast kiedy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia obowiązek alimentacyjny wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. Co istotne małżonek niewinny rozkładu pożycia może żądać od byłego małżonka winnego alimentów, które mogą być wypłacane do końca życia.

Aby ustalić, czy alimenty powinny być płacone, a jeśli tak, to w jakiej wysokości, sądy rozpatrują szereg czynników. Należy do nich sytuacja finansowa każdego z małżonków zarówno przed, jak i po rozwodzie oraz stawka, którą każdy z nich mógłby zarabiać, gdyby małżeństwo nie zostało zakończone. Jeśli jeden z małżonków doświadczył znacznego pogorszenia swojej sytuacji finansowej po rozwodzie, może on ubiegać się o alimenty nawet kilka lat później. Po rozwodzie alimenty mogą zostać podwyższone lub obniżone, jeśli nastąpiła zmiana okoliczności, które były brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o alimentach w toku postępowania rozwodowego. Doświadczony adwokat prawa rodzinnego może pomóc w przejściu przez proces ubiegania się o alimenty.