Sprawy o zachowek – pomoc prawna adwokat Lublin

Zachowek to instytucja prawa spadkowego, której głównym założeniem jest ochrona interesów majątkowych najbliższych osób spadkodawcy. Prawo do zachowku daje możliwość wystąpienia przeciwko spadkobiercy o zapłatę sumy pieniężnej, która jest potrzebna do pokrycia zachowku lub do jego uzupełnienia. Ma to miejsce wówczas, gdy uprawniony nie uzyskał należnego mu zachowku np. w formie darowizny, powołania do spadku, bądź też w formie zapisu. Wówczas sprawa trafia do sądu cywilnego.

Zgodnie z treścią art. 991 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Sprawy o zachowek nie należą do najłatwiejszych, zdecydowanie wymagają szerokiej wiedzy prawniczej, dlatego warto powierzyć sprawę doświadczonemu adwokatowi. Jeśli szukasz sprawdzonej kancelarii, która zajmuje się sprawami związanymi z zachowkiem, jesteś w dobrym miejscu. Kancelaria Adwokacka Adwokata Martyniana Jaska świadczy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących zachowku, zapewniając Klientom poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego. Zapraszamy do kontaktu i współpracy z kancelarią.

Zachowek to część majątku, która przysługuje określonym osobom, zazwyczaj dzieciom lub małżonkowi, mimo że nie zostali uwzględnieni w testamencie zmarłego. W Polsce prawo do zachowku jest uregulowane w Kodeksie cywilnym i ma na celu zapewnienie sprawiedliwego podziału majątku między spadkobiercami.

Sprawa o zachowek: Kiedy warto się zwrócić o pomoc prawną?

W niektórych przypadkach sprawy dotyczące zachowku mogą być skomplikowane i wymagać interwencji prawnika. Poniżej przedstawiamy kilka sytuacji, w których warto skorzystać z pomocy prawnej:

Kontestacja testamentu: Jeśli istnieją podejrzenia co do prawdziwości lub legalności testamentu, w którym nie uwzględniono uprawnionych do zachowku osób, konieczna może być pomoc prawnika w zakresie zgromadzenia odpowiednich dowodów i skutecznego przedstawienia argumentów przed sądem.

Podział majątku: Gdy spadek jest złożony, a wartość majątku jest trudna do ustalenia lub mogą pojawić się spory między spadkobiercami, pomoc prawnika może być niezbędna w procesie negocjacji lub reprezentowania interesów klienta przed sądem.

Ochrona praw: W sytuacji, gdy spadkobierca, któremu przysługuje zachowek, jest pozbawiany swoich praw przez innych spadkobierców lub egzekutora testamentu, konieczne jest podjęcie działań prawnych w celu ochrony tych praw.

Pomoc prawna w sprawach o zachowek

Dobry prawnik specjalizujący się w prawie spadkowym może zapewnić profesjonalną pomoc w sprawach dotyczących zachowku. Pomoc prawna może obejmować doradztwo prawne, reprezentację przed sądem, sporządzanie pism procesowych oraz negocjacje w celu osiągnięcia porozumienia między spadkobiercami.

Sprawy dotyczące zachowku mogą być emocjonalnie i prawnie skomplikowane, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa spadkowego. Profesjonalna pomoc prawna może zapewnić skuteczną reprezentację oraz ochronę praw uprawnionych do zachowku osób w procesie dziedziczenia majątku po zmarłym.

Skontaktuj się telefonicznie

ZACHOWEK | PRAWO RODZINNE | LUBLIN | ADWOKAT

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: