Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności adwokat Lublin

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności to instytucja prawa karnego wykonawczego, która pozwala na odstąpienie od natychmiastowego wykonania wymierzonej przez Sąd kary pozbawienia wolności. Może to mieć miejsce wówczas, gdy wykonanie kary wiązałoby się ze zbyt ciężkimi konsekwencjami dla skazanego lub jego najbliższej rodziny. Skazana kobieta ciężarna oraz osoba samotnie wychowująca dziecko może liczyć na odroczenie wykonania kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Sąd musi udzielić odroczenia wówczas, gdy skazany boryka się z chorobą psychiczną lub inną ciężką chorobą, która uniemożliwia wykonywanie tej kary. Aby dokonać profesjonalnej oceny, czy skazany naprawdę cierpi na taką chorobę, konieczne jest wywołanie w sprawie opinii biegłego danej specjalności. Sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów, a także w określonych przypadkach takich jak: choroby członka rodziny wymagającego stałej opieki, której nikt poza skazanym nie może zagwarantować, zapewnianie środków do życia rodzinie (skazany jest jedynym żywicielem rodziny), inne wydarzenie losowe.

Szukasz adwokata w Lublinie zajmującego się sprawą odraczania wykonania kary ? Zapraszam Cię do mojej kancelarii. Udzielam pomocy prawnej w sprawach karnych, w tym: porad prawnych, sporządzania pism procesowych (m.in. wniosków o odroczenie lub udzielenie przerwy w wykonaniu kary itp.). Do każdej sprawy podchodzę z zaangażowaniem mając na uwadze dobro klienta. Chcesz dowiedzieć się więcej ? Zapraszam do kontaktu !

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: