Reprezentacja Klientów

Dla dużej grupy Klientów wystąpienie w Sądzie lub przed Organami Administracji Publicznej
bez obecności prawnika jest wykluczone. Stres który temu towarzyszy jest zrozumiały. Celem Kancelarii jest zapewnienie Klientom poczucia bezpieczeństwa oraz przygotowanie na każdą ewentualność mogącą wystąpić w trakcie toczących się postępowań przed instytucjami publicznymi.

Adwokat Martynian Jasek zapewnia reprezentację Klientów przed Sądami Powszechnymi i
Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, cywilnego,
rodzinnego i opiekuńczego oraz gospodarczego, jak również przed Sądami
Administracyjnymi w sprawach administracyjnych.

Kancelaria zapewnia także reprezentację w postępowaniach administracyjnych prowadzonych
przez Organy Administracji Publicznej, w szczególności w sprawach:

  • ogólnych (drogowych, budowlanych, środowiskowych),
  • o ustalenie właściwości,
  • o nakładanie kar pieniężnych,
  • o wydawanie zaświadczeń,
  • skarg, wniosków i petycji,
  • podatkowych,
  • i innych.

Kancelaria Adwokacka adwokata Martyniana Jaska zapewnia profesjonalną reprezentację
Klientów, nie zapominając przy tym o regularnej komunikacji z Mocodawcą.

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: