Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi ustalana jest indywidualnie przy uwzględnieniu charakteru i stopnia skomplikowania sprawy w formie kwoty ryczałtowej lub stawki godzinowej. Do ustalonych kwot wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących stawek.

Wynagrodzenie można uiścić gotówką w siedzibie Kancelarii, bądź przelewem na rachunek bankowy Kancelarii prowadzony przez Bank Pekao S.A.: 

96 1240 2382 1111 0011 0967 1807

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: