Sprawy spadkowe Lublin – pomoc prawna Adwokat

Dziedziczenie to przeniesienie własności majątku z jednej osoby na drugą. Najbardziej powszechnym rodzajem dziedziczenia jest testament, czyli dokument określający sposób podziału majątku między spadkobierców po śmierci spadkodawcy. Inny rodzajem dziedziczenia jest dziedziczenie ustawowe, które ma miejsce dopiero w przypadku braku pozostawienia przez spadkodawcę ważnego testamentu. Sam spadek to natomiast ogół praw i obowiązków osoby zmarłej (spadkodawcy), istniejących w chwili jej śmierci (otwarcia spadku), które w drodze dziedziczenia przechodzą na jej następców prawnych (spadkobierców).

Jeśli szukasz adwokata zajmującego się sprawami spadkowymi w Lublinie, zapraszam do kontaktu z kancelarią adwokacką prowadzoną przez moją osobę! W swojej pracy kieruję się odpowiedzialnością, uczciwością i sumiennością. Z należytą uwagą wysłuchuję Klienta, starając się rozwiać wszelkie jego wątpliwości. Przez cały czas prowadzenia sprawy jestem w stałym kontakcie z moim Mocodawcą i na bieżąco informuję go o jej przebiegu. Świadczę usługi prawne na najwyższym poziomie, co pozwala mi skutecznie chronić interesy Klienta i reprezentować go przed Sądem. Zapraszam do kontaktu!

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: