Windykacja Należności

Płynność finansowa osób prywatnych i przedsiębiorców zależy nierzadko od terminowości spełnienia zobowiązań wzajemnych. Niestety często zdarza się, że druga strona zalega z zapłatą należności lub z dostawą towaru/usługi albo wcale nie zamierza uiścić należności lub dostarczyć towaru/usługi. W takiej sytuacji jedyną skuteczną metodą na odzyskanie środków pieniężnych wraz z ustawowymi odsetkami jest wszczęcie procedury windykacyjnej przed Sądem Powszechnym, a następnie przed Organem Egzekucyjnym – Komornikiem.

Wszczęcie skutecznej procedury windykacyjnej i w konsekwencji uzyskanie tytułu
wykonawczego, którym jest wyrok opatrzony w klauzulę wykonalności, możliwe jest w
wypadku posiadania przez Państwa stosowych dokumentów potwierdzających zawarcie
zobowiązania z drugą stroną oraz dokumentów potwierdzających niewykonanie przez
dłużnika obowiązków kontrahenckich.

Przykładem takich dokumentów są wszelkiego rodzaju umowy zobowiązaniowe, faktury
VAT, dokumenty wydania towaru, potwierdzenia przelewów, potwierdzenia wpłaty zaliczki
lub zadatku, wydruki wiadomości z poczty elektronicznej lub z komunikatorów
internetowych, jak również wydruki wiadomości sms i in.

Kancelaria Adwokacka adwokata Martyniana Jaska zapewnia pomoc w zainicjowaniu
procedury windykacyjnej poczynając od wystąpienia ze stosownym wezwaniem do zapłaty, a
skończywszy na wszczęciu postępowania egzekucyjnego przed Komornikiem.

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: