Sprawy o zniesławienie – pomoc prawna adwokat Lublin

Przestępstwo zniesławienia z art. 212 Kodeksu Karnego polega na pomówieniu innego podmiotu indywidualnego lub zbiorowego o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Istotą czynu jest spowodowanie uszczerbku na czci pokrzywdzonego w sensie jego poniżenia w oczach opinii publicznej lub narażenia na utratę zaufania skutkującego podważeniem jego kompetencji.

Sprawy o zniesławienie

Co to jest zniesławienie?

Przestępstwo zniesławienia jest jednym z cięższych wykroczeń, które można popełnić wobec drugiej osoby. Zgodnie z przepisami art. 212 ustawy Kodeksu Karnego polega ono na pomówieniu innej osoby o postępowanie lub właściwości, które mogą zaszkodzić jej reputacji lub spowodować utratę zaufania. Chodzi więc o spowodowanie szkody w dobrej opinii pokrzywdzonego, który może zostać skrzywdzony nie tylko w sferze prywatnej, ale również publicznej. Warto pamiętać, że każde nasze słowo ma moc i może mieć wpływ na innych ludzi, dlatego zachowanie należytej ostrożności i unikanie pomawiania innych ludzi jest niezmiernie ważne.

Zniesławienie to bardzo poważny problem, z którym boryka się dzisiejsze społeczeństwo. Dlatego też ustawodawca wprowadził dwa typy przestępstw, aby skuteczniej walczyć z tymi przypadkami. Zniesławienie zwykłe to oczywiście już wystarczająco niebezpieczny czyn, jednak wprowadzenie typu kwalifikowanego miało zapobiec jeszcze większej społecznej szkodzie, którą sprawiają mass media. Teraz każdy, kto dopuszcza się zniesławienia przy użyciu środków masowego przekazu, może ponieść bardziej dotkliwą karę. To bardzo ważne, aby osoby znieważające innych zdały sobie sprawę z powagi swoich czynów i odpowiedział do nich w sposób adekwatny.

W jaki sposób może dojść do zniesławienia?

Przestępstwo zniesławienia to poważne wykroczenie, które można popełnić na różne sposoby. Sprawca może posłużyć się gestem, pismem lub werbalnym atakiem, aby zniesławić inną osobę. Niezależnie od formy, w jakiej wyrażone zostaną poniżające słowa lub rysunek, ich skutki mogą być bardzo szkodliwe dla poszkodowanego. W działaniu sprawcy często tkwi element złośliwości, a jego zachowanie, pomimo że dokonywane za pomocą gestu lub innej formy przekazu, nadal jest przestępstwem. Dlatego ważne jest, aby ludzie byli świadomi konsekwencji swojego zachowania i by unikali zniesławiania innych osób.

Czym różni się zniesławienie od znieważenia?

Znieważenie i zniesławienie to dwa różne przestępstwa, które często są ze sobą mylone. Gdy ktoś oskarża nas o coś, co nie jest prawdą, musimy podjąć działania w celu obrony swojego dobrego imienia. Tutaj istotne jest nie tylko to, co mówimy, ale także jak to wyrażamy. Znieważenie polega na użyciu obraźliwych i nieprzyzwoitych słów w stosunku do pokrzywdzonego. Niemniej jednak, sąd może zrezygnować z wymierzenia kary, gdy pokrzywdzony sam doprowadził do takiego zachowania. Również wtedy, gdy pokrzywdzony zareagował w taki sposób z powodu poprzednich zniewag lub naruszenia jego nietykalności przez sprawcę.

Co grozi za przestępstwo zniesławienia?

Artykuł 212 §1 k.k. mówi o zagrożeniu kary grzywny lub ograniczenia wolności w przypadku znieważenia zwykłego. Jednakże, jeśli chodzi o zniesławienie kwalifikowane, czyli takie, które zostało popełnione za pomocą środków masowego komunikowania, kara może być surowsza. Zgodnie z art. 212 § 2 k.k., osoba, która dopuszcza się takiego przestępstwa, może być skazana na grzywnę, karę ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do roku. Istnieje jednak opcja warunkowego umorzenia postępowania, w przypadku którego kara pozbawienia wolności może zostać orzeczona z warunkowym zawieszeniem. To ważne, żeby wiedzieć, zwłaszcza, że dziś w dobie mediów społecznościowych zniesławienie kwalifikowane jest coraz bardziej popularne.

Jeśli oskarżony zostanie skazany za przestępstwo zniesławienia, Sąd ma możliwość orzec nie tylko karę, ale także nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego lub Polskiego Czerwonego Krzyża, lub na inny cel społeczny wskazany przez ofiarę. Decyzja ta ma na celu zadbanie o dobro społeczne, a nie tylko karanie sprawcy. Jest to dobra wiadomość dla ofiar, które zazwyczaj pozostają z dotkliwymi skutkami zniesławienia na całe życie. Z takim rozwiązaniem mają one szansę na uzyskanie pomocy oraz zaangażowania społeczeństwa w walkę z tym typem przestępstw.

Zniesławienie – pomoc prawna

Sprawy o zniesławienie i pomówienie są poważnymi przestępstwami, które są ścigane z oskarżenia prywatnego. Oznacza to, że osoba poszkodowana musi sama złożyć akt oskarżenia i skierować go do sądu. Warto pamiętać, że policja ma obowiązek zabezpieczenia dowodów na żądanie pokrzywdzonego. To oznacza, że każdy ma prawo do ochrony swojego dobrego imienia i może domagać się odpowiedzialności karnej wobec osoby, która go zniesławia lub pomawia. Dlatego ważne jest, aby zawsze brać te kwestie na poważnie i skutecznie działać w przypadku naruszenia prywatności oraz godności osobistej.

Padłeś ofiarą zniesławienia ? Powinieneś jak najszybciej podjąć kroki prawne przeciwko sprawcy przedmiotowego przestępstwa. Jeśli szukasz doświadczonego prawnika zajmującego się sprawami o zniesławienie, zapraszam do kontaktu z kancelarią. Specjalizuję się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego. Reprezentuję interesy pokrzywdzonych przestępstwem zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym. Dokładam wszelkich starań, w celu uzyskania satysfakcjonującego wyroku skazującego oskarżonego oraz zasądzenia na rzecz pokrzywdzonego adekwatnego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Zapraszam do kontaktu !

Skontaktuj się telefonicznie

ZNIESŁAWIENIE | PRAWO KARNE | LUBLIN | ADWOKAT

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: