Sprawy Karne

Kancelaria Adwokacka adwokata Martyniana Jaska specjalizuje się w sprawach z zakresu
szeroko rozumianego prawa karnego, których nieodłącznym elementem jest reprezentacja
Klientów w:

 • postępowaniu przygotowawczym przed Organami Ścigania,
 • w postępowaniu sądowym przed Sądem I Instancji,
 • w postępowaniu odwoławczym przed Sądem II Instancji,
 • w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym,
 • w postępowaniu wykonawczym przed Sądem Penitencjarnym.

Pomoc prawna w sprawach karnych polega w szczególności na:

 • udzielaniu porad prawnych,
 • negocjacji z organami ścigania wymiaru kary, środków karnych oraz środków
  kompensacyjnych przy konsensualnych trybach zakończenia postępowania karnego (tzw.
  poddanie się karze),
 • sporządzaniu pism procesowych (wniosków dowodowych, wniosków o warunkowe
  przedterminowe zwolnienie, wniosków o odroczenie lub udzielenie przerwy w wykonaniu
  kary i in.)
 • przygotowywaniu środków zaskarżenia,
 • przygotowywaniu nadzwyczajnych środków zaskarżenia,
 • reprezentacji Klienta przed Organami Ścigania oraz w Sądach Powszechnych i Sądzie
  Najwyższym.

Kancelaria Adwokacka reprezentuje interesy podejrzanych o wszelkiego rodzaju przestępstwa
karne i karno-skarbowe, jak również obwinionych przeciwko którym wniesiono wniosek o
ukaranie w sprawie o wykroczenie.

Kancelaria świadczy także usługi prawne na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem,
reprezentując ich interesy w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym w celu
uzyskania satysfakcjonującego wyroku skazującego oskarżonego oraz zasądzenia na rzecz
pokrzywdzonych możliwie wysokiego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa
karnego, adwokat Martynian Jasek spełni Państwa oczekiwania, zapewniając kompleksowe
wsparcie na każdym etapie postępowania karnego.

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: