Sprawy Cywilne

Kancelaria Adwokacka adwokata Martyniana Jaska świadczy profesjonalne usługi prawne z
zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Prawo cywilne to niezwykle szeroka dziedzina prawa regulująca stosunki między podmiotami
prawa prywatnego. Niewątpliwie jest to gałąź prawa, bliska każdemu z nas, z którą nierzadko
mamy do czynienia na co dzień i to w najbardziej prozaicznych czynnościach życia
codziennego, tj., zakupy spożywcze, przejazd komunikacją miejską, usługa fryzjerska,
kosmetyczna i in.

Pomoc prawna w sprawach cywilnych polega w szczególności na:

 • udzielaniu porad prawnych,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • pomocy w negocjacjach między stronami,
 • sporządzaniu różnego rodzaju pism, tj.: wezwania do zapłaty, pozwu, wniosku, odpowiedzi
  na pozew lub wniosek, wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, wniosku dowodowego,
  wniosku o zabezpieczenie, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty,
  sprzeciwu od wyroku zaocznego, skargi kasacyjnej, apelacji, zażalenia, skargi na
  postanowienie referendarza sądowego, skargi na czynności komornika i in.

Pomoc prawna w sprawach cywilnych polega również na reprezentowaniu Klientów przed
Sądami w sprawach:

 • o ochronę dóbr osobistych,
 • o uzyskanie należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia,
 • o odzyskanie należności finansowych,
 • o naruszenie własności i posiadania,
 • o odwołanie darowizny,
 • o opróżnienie lokalu (tzw. eksmisja),
 • o zniesienie współwłasności,
 • o podział majątku,
 • spadkowych,
 • o dział spadku,
 • i innych.

Adwokat Martynian Jasek zapewnia kompleksową i rzetelną pomoc prawną na każdym etapie
postępowania cywilnego.

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: