Adwokat sprawa o bójki i pobicia Lublin

Należy pamiętać, że bójka i pobicie to dwa różne pojęcia. Bójką jest starcie co najmniej trzech osób, z których każda występuje równocześnie w roli atakującego i broniącego się. Pobicie oznacza czynną napaść dwóch lub więcej napastników na jedną lub więcej osób, przybierającą przynajmniej postać naruszenia nietykalności cielesnej. Oznacza to, że przypadki polegające na chybieniu ciosu, grożeniu, otaczaniu innej osoby, agresji słownej, fingowaniu ciosów, posługiwaniu się niebezpiecznym narzędziem itp., dopóki nie dojdzie do fizycznego kontaktu przynajmniej jednego uczestnika grupy z ofiarą, nie może zostać uznane za dokonaną realizację znamion czynu z art. 158 Kodeksu karnego ani z art. 159 Kodeksu karnego. Wszelkie fazy zdarzenia przed rzeczywistym naruszeniem nietykalności cielesnej ofiary można, co najwyżej rozpatrywać w kontekście form stadialnych popełnienia tego przestępstwa, tj. usiłowania (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 15 stycznia 2015 r. sygn. akt IV KK 279/14).

Art. 158 Kodeksu karnego
§ 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 159 Kodeku karnego
Kto, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeśli poszukujesz profesjonalnego i doświadczonego adwokata w Lublinie od spraw bójki i pobicia, zapraszamy do Kancelarii Adwokackiej Adwokata Martyniana Jaska. Adwokat Martynian Jasek zajmuje się reprezentowaniem interesów podejrzanych o wszelkiego rodzaju przestępstwa, w tym również o przestępstwa bójki i pobicia, a także świadczy usługi prawne na rzecz osób pokrzywdzonych pobiciem lub niesłusznym oskarżeniem o udział w bójce. Adwokat Martynian Jasek reprezentuje interesy Klientów w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym w celu uzyskania sprawiedliwego wyroku. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, adwokat Martynian Jasek zapewni Ci kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania karnego. Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: