Odwołanie darowizny adwokat Lublin

Odwołanie darowizny dotyczy sytuacji, w której darczyńca odwołuje swoją darowiznę dokonaną na rzecz obdarowanego. Może to nastąpić wówczas, gdy obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Rażącą niewdzięcznością może być popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy lub ciężkie naruszenie rodzinnych obowiązków.

Stosownie do treści art. 898 Kodeksu Cywilnego darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.
Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu.

W takiej sytuacji ofiarowane pieniądze lub dobra powracają do darczyńcy i nie mogą już być wykorzystywane przez obdarowanego. Może to obejmować zwrot wszelkich dokonanych środków finansowych lub zwrot przekazanych przedmiotów. Darczyńca powinien być świadomy swoich praw i obowiązków przy odwoływaniu darowizny. Wiedza prawna dotycząca kwestii odwoływania darowizn zapewnia, że zarówno osoba obdarowana jak i darczyńca jest w pełni świadoma swoich praw i obowiązków.

Szukasz adwokata w Lublinie zajmującego się sprawami o odwołanie darowizny ? Zapraszam Cię do mojej kancelarii ! Świadczę najwyższą jakość usług prawnych, skutecznie chronią interesy moich klientów. W swojej pracy stawiam na profesjonalizm, odwagę, uczciwość, odpowiedzialność i sumienność. Udzielam pomocy prawnej klientom, przyjmując ich w siedzibie kancelarii, po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym umówieniu spotkania, w dogodnym dla nich terminie. Podczas indywidualnych spotkań analizuję wszelkie możliwie do podjęcia środki ochrony prawnej, które najskuteczniej zabezpieczą ich interesy. Jeśli chcesz odwołać darowiznę, ważne jest, abyś znał swoje prawa. Pomogę zrozumieć Ci ten proces i wszelkie potencjalne konsekwencje związane z Twoją decyzją. Zapraszam na konsultacje prawne.

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: