Adwokat sprawa o gwałt Lublin pomoc prawna

Zgodnie z art. 197 § 1 k.k. kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:

1) wspólnie z inną osobą,
2) wobec małoletniego poniżej lat 15,
3) wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.

Zgodnie z powyższym artykułem sprawca może dokonać gwałtu poprzez wykorzystanie określonego sposobu: przemocy (stosuje przemoc fizyczną wobec ofiary), bezprawnej groźby (grozi, że wyrządzi krzywdę wywołując u ofiary obawę), podstępu (np. podania środków odurzających, upojenia alkoholowego). Wystarczających czynnikiem, by doszło do gwałtu jest nieprzerywanie czynności seksualnej przez współpartnera pomimo braku zgody drugiej osoby. Odmowa słowna jest wystarczająca, by doszło do przestępstwa, nawet w przypadku, gdy ofiara nie broni się fizycznie. Zdarza się, że ktoś może zostać oskarżony o gwałt bezpodstawnie. Zarówno oskarżony, jak i ofiara gwałtu ma prawo ubiegać się o pomoc prawną w kancelarii prawnej.

Poszukujesz dobrego i doświadczonego adwokata zajmującego się sprawami o gwałt w Lublinie ? Zapraszam Cię do mojej kancelarii ! Ukończyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Kompetencje i doświadczenie nabywałem przez wiele lat studiów, nauki oraz pracy w znanych i cenionych na lubelskim rynku kancelariach. Udzielam profesjonalnej pomocy prawnej Klientom indywidualnym w sprawach karnych, w tym w sprawach o gwałt. Podczas każdej sprawy cały czas jestem w kontakcie z Klientami i informuję ich o jej przebiegu. Analizuję wszelkie możliwe przesłanki i środki ochrony prawa, by jak najlepiej zadbać o interesy Klienta. Zapraszam do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego!

Sprawa o gwałt adwokat

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: