Adwokat sprawa o gwałt Lublin pomoc prawna

Zgodnie z art. 197 § 1 k.k. kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:

1) wspólnie z inną osobą,
2) wobec małoletniego poniżej lat 15,
3) wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.

Zgodnie z powyższym artykułem sprawca może dokonać gwałtu poprzez wykorzystanie określonego sposobu: przemocy (stosuje przemoc fizyczną wobec ofiary), bezprawnej groźby (grozi, że wyrządzi krzywdę wywołując u ofiary obawę), podstępu (np. podania środków odurzających, upojenia alkoholowego). Wystarczających czynnikiem, by doszło do gwałtu jest nieprzerywanie czynności seksualnej przez współpartnera pomimo braku zgody drugiej osoby. Odmowa słowna jest wystarczająca, by doszło do przestępstwa, nawet w przypadku, gdy ofiara nie broni się fizycznie. Zdarza się, że ktoś może zostać oskarżony o gwałt bezpodstawnie. Zarówno oskarżony, jak i ofiara gwałtu ma prawo ubiegać się o pomoc prawną w kancelarii prawnej.

Poszukujesz dobrego i doświadczonego adwokata zajmującego się sprawami o gwałt w Lublinie ? Zapraszam Cię do mojej kancelarii ! Ukończyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Kompetencje i doświadczenie nabywałem przez wiele lat studiów, nauki oraz pracy w znanych i cenionych na lubelskim rynku kancelariach. Udzielam profesjonalnej pomocy prawnej Klientom indywidualnym w sprawach karnych, w tym w sprawach o gwałt. Podczas każdej sprawy cały czas jestem w kontakcie z Klientami i informuję ich o jej przebiegu. Analizuję wszelkie możliwe przesłanki i środki ochrony prawa, by jak najlepiej zadbać o interesy Klienta. Zapraszam do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego!

Sprawy o gwałt adwokat Lublin

Kto może stać się ofiarą przestępstwa o charakterze seksualnym?

W dzisiejszych czasach, naruszenia seksualne są niestety na porządku dziennym. Co więcej, ofiarą przestępstwa może stać się osoba, która wcześniej wyraziła zgodę na stosunek płciowy, a następnie odmówiła wykonania określonej czynności seksualnej. Ważne jest, żeby pamiętać, że przemoc fizyczna nie jest konieczna dla określenia tego przestępstwa. Werbalna odmowa stanowi wystarczającą przesłankę, by uznano daną sytuację za gwałt.

W jaki sposób sprawca może dopuścić się gwałtu?

Sprawca może dokonać gwałtu poprzez:

  • przemoc (zastosowanie siły fizycznej wobec ofiary),
  • bezpodstawną groźbę (np. groźbę wyrządzenia krzywdy)
  • podstęp – np. podanie alkoholu lub substancji odurzających.

Czym różni się molestowanie seksualne od gwałtu?

Molestowanie seksualne i gwałt to dwa różne zjawiska, które są poważnymi naruszeniami granic intymności i godności człowieka. Molestowanie seksualne obejmuje różne formy nękania, od komentarzy i gestów o podtekście seksualnym, po dotykanie ciała bez zgody, szantaż seksualny i przemoc seksualną. Natomiast gwałt to przestępstwo, w którym jedna lub wiele osób zmusza drugiego człowieka do poddania się czynnościom seksualnym lub wykonywania innych działań seksualnych. Obie te formy zachowań mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla ofiar, którzy często doświadczają traumy, depresji i innych skutków psychologicznych.

Sprawy o gwałt pomoc prawna

Gwałt to jedno z najpoważniejszych przestępstw, które może zostać popełnione. Dlatego tak ważne jest, aby skorzystać z pomocy prawnika lub kancelarii prawnej. Dzięki temu osoby poszkodowane będą mogły dochodzić swoich praw sądownie i otrzymać sprawiedliwość, a oskarżeni będą mieli szansę na obronę przed niesłusznymi oskarżeniami. Prawnik to osoba, która zna się na przepisach prawa i potrafi pomóc w trudnych sytuacjach, dlatego warto zaufać mu i skorzystać z jego pomocy. Zapraszam Cię do mojej kancelarii.

Sprawa o gwałt adwokat

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: