Adwokat sprawa o rozbój Lublin

Zgodnie z art. 280 kodeksu karnego rozbój to jedno z najpoważniejszych przestępstw za które grozi do 15 lat pozbawienia wolności, przy czym minimalny wymiar kary to dwa lata. Co więcej sprawca nie może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania, ani też poddać się dobrowolnie odpowiedzialności w trybie art. 335 kodeksu postępowania karnego w przypadku kwalifikowanego typu rozboju wynikającego z treści art. 280 § 2 kodeksu karnego. Co dokładnie mówi artykuł ustawy KK z dnia 06.06.97 roku.

Art. 280 § 1 kk: Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 280 § 2 kk: – Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Kiedy ma miejsce rozbój?

Rozbój jest jednym z najcięższych przestępstw przeciwko mieniu, określonych w polskim prawie. W zależności od okoliczności może to być forma kradzieży z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, a także doprowadzenie innej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Kodeks karny przewiduje także kwalifikowaną formę rozboju, gdy sprawca posługuje się niebezpiecznymi narzędziami (nożem, bronią palną, środkiem obezwładniającym) lub działa w sposób bezpośrednio zagrażający życiu innej osoby. Warto wiedzieć, że za rozbojem może stać także sytuacja, kiedy pod wpływem przemocy ofiara sama oddaje rzecz sprawcy. Nie ma wątpliwości, że takie zachowanie skazuje sprawcę na odpowiedzialność karną. Zarówno zwykły rozbiór mienia, jak i jego kwalifikowana forma to przestępstwa popełnione z umyślnie naruszonym prawem.

Jakie występują kary za rozbój?

Przestępstwo rozboju jest jednym z poważniejszych czynów zabronionych w polskim Kodeksie Karnym. Kara za tego typu przestępstwo zależy od jego odmiany oraz od okoliczności sprawy. W przypadku rozboju z art. 280 § 1 kk (typ podstawowy) kara wynosi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Natomiast, jeśli rozbojowi towarzyszyły kwalifikujące okoliczności z art. 280 § 2 kk, kara wynosi nie krócej niż 3 lata. W sytuacji, gdy rozbojowi przypisuje się tzw. wypadek mniejszej wagi, kara wynosi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Rozbój a kradzież – czym się różni?

Rozbój to poważne przestępstwo, które często określane jest mianem kwalifikowanej kradzieży. W przypadku obu tych czynów mowa jest o zaborze czyjegoś mienia bezprawnie. Jednakże, w przypadku rozboju, towarzyszy mu przemoc lub groźba jej użycia. Działania przestępcy mają na celu dokonanie kradzieży i obrabowanie ofiary z należącego jej mienia. Nie ma znaczenia, czy przemoc została zastosowana przed zabraniem przedmiotu, czy w trakcie kradzieży – to zagrożenie przemocą oznacza, że przestępstwo jest uznawane za kradzież rozbójniczą. Większa kara wynikająca z kwalifikowanej kradzieży jest sprawiedliwa, ponieważ ucieczka rabusia od sprawiedliwości musi zostać skutecznie powstrzymana.

Usiłowanie rozboju

Czy jest możliwe usiłowanie rozboju? Odpowiedź brzmi – tak! O ile czynności niedoszłego sprawcy będą nakierowane nie tylko na mienie, ale również na osobę poszkodowanego. Warto zaznaczyć, że samo doprowadzenie do nieprzytomności osoby, od której będzie się chciało bezprawnie zabrać jakąś rzecz, nie jest usiłowaniem rozboju. Konieczne jest, aby przedmiot został rzeczywiście odebrany ofierze. Natomiast jeśli napadnięta osoba, co do której usiłujący oczekiwał, że będzie ona miała dużą ilość pieniędzy przy sobie, nie posiada takiego kapitału, czyn może z kolei zostać uznany za usiłowanie nieudolne.

Rozbój – jak się bronić?

Rozbój to jedno z najpoważniejszych przestępstw, za które grozi surowa kara. Oznacza to, że sprawcy muszą się liczyć z tymczasowym aresztowaniem i brakiem możliwości zawieszenia wykonania wyroku. W przypadku, gdy w trakcie rozbój brali udział inni sprawcy lub użyto niebezpiecznego narzędzia, obrona ma trudne zadanie. Jednym z najważniejszych elementów jest wskazanie dowodów, które będą korzystne dla oskarżonego oraz kwestionowanie tych, które świadczą przeciwko niemu. Warto pamiętać, że proces karny o rozbój jest bardzo poważną i skomplikowaną sprawą, która wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

Rola adwokata w sprawie o rozbój
Adwokat odgrywa kluczową rolę w procesie sądowym dotyczącym zarzutu rozboju. Jego zadaniem jest nie tylko zapewnienie profesjonalnej obrony klienta, ale także reprezentowanie go przed sądem oraz skuteczna ochrona jego praw w trakcie postępowania. Poniżej omówimy trzy główne aspekty roli adwokata w sprawie o rozbój:

A. Przygotowanie obrony klienta
Przygotowanie obrony klienta to fundamentalny etap w pracy adwokata w sprawie o rozbój. Polega ono na gruntownym zbadaniu faktów związanych z zarzutem oraz zebraniu niezbędnych dowodów obronnych. Adwokat musi dokładnie przeanalizować wszystkie okoliczności sprawy, w tym zeznania świadków, dokumentację oraz inne materiały dowodowe. Na tym etapie adwokat może również skorzystać z pomocy specjalistów, takich jak eksperci kryminalistyki czy psychiatrzy, w celu przeprowadzenia szczegółowych analiz. Podczas przygotowania obrony adwokat musi także nawiązać szczegółową relację z klientem, aby lepiej zrozumieć jego sytuację i potrzeby.

B. Reprezentowanie klienta przed sądem
Reprezentowanie klienta przed sądem to kolejny kluczowy aspekt pracy adwokata w sprawie o rozbój. Adwokat pełni rolę głównego obrońcy klienta, działając w jego imieniu na wszystkich etapach postępowania sądowego. Podczas rozprawy sądowej adwokat prezentuje obronę klienta, przedstawiając argumenty i dowody mające na celu obalenie zarzutów oraz wykazanie niewinności klienta. Ważnym elementem reprezentowania klienta jest także umiejętność skutecznego przekazywania argumentów przed sądem oraz konfrontacji z oskarżeniem oraz innymi uczestnikami procesu.

C. Obrona praw klienta w trakcie postępowania
Ochrona praw klienta w trakcie postępowania to istotna rola adwokata, która obejmuje zarówno zapewnienie mu uczciwego procesu, jak i ochronę przed ewentualnymi nadużyciami lub nieprawidłowościami. Adwokat monitoruje przebieg postępowania sądowego, dbając o przestrzeganie praw klienta, takich jak prawo do obrony, prawo do uczciwego procesu oraz prawo do domniemania niewinności. W razie potrzeby adwokat podejmuje odpowiednie kroki prawne w celu ochrony interesów klienta, na przykład składając wnioski dowodowe, wnioski o uniewinnienie lub apelacje od decyzji sądu.

W sumie, rola adwokata w sprawie o rozbój jest niezwykle istotna dla zapewnienia sprawiedliwego procesu oraz ochrony praw klienta. Poprzez profesjonalne przygotowanie obrony, skuteczne reprezentowanie klienta przed sądem oraz troskę o jego prawa w trakcie postępowania, adwokat pełni kluczową rolę w obronie osób oskarżonych o popełnienie rozboju.

Rozbój pomoc prawna

Kancelaria adwokacka Adwokata Martyniana Jaska oferuje swoje w pełni profesjonalne usługi prawnicze w sprawach dotyczących rozbojów. Działa nie tylko w obronie oskarżonych, ale także reprezentuje pokrzywdzonych. Wykorzystuje wiedzę i doświadczenie przy pomocy najlepszych praktyk i procedur, aby podnieść poziom obrony klientów przed sądem. Podczas postępowania przygotowawczego i sądowego dba o każdy niuans, aby osiągnąć najlepsze rezultaty dla swoich klientów. Skupia się na dbałości o szczegóły i wspieraniu klientów przez cały proces.

Rozbój jest przestępstwem bez względu na to, jaka jest wartość ukradzionego mienia. 

Padłeś ofiarą rozboju lub jesteś podejrzany o jego dokonanie ? Szukasz profesjonalnego adwokata zajmującego się sprawami o rozbój w Lublinie ? Zapraszam Cię do mojej kancelarii. Od wielu lat zajmuje się tego typu sprawami, a swoje doświadczenie nabywałem w renomowanych lubelskich kancelariach. Zawsze w swojej pracy kieruje się uczciwością, skrupulatnością i odpowiedzialnością. Do każdej sprawy podchodzę w sposób indywidualny, podając i przewidując wszystkie możliwe rozwiązania. Niezależnie od prowadzonej sprawy, jestem w nieustannym kontakcie z Klientem i regularnie informuje go o jej przebiegu i wszelkich aktualnościach. Świadczone przeze mnie usługi prawne są na najwyższym poziomie, dzięki czemu zapewniam skuteczną ochronę interesów Klienta. Zapraszam do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego ! 

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: