Opinie Prawne

Nierzadko zdarza się, że osoby prywatne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą
potrzebują specjalistycznej opinii prawnej dotyczącej różnych kwestii. Opinia prawna
powinna pomóc rozwiązać konkretny problem oraz zaproponować oczekiwane rozwiązanie.
Sporządzana jest przez adwokata/radcę prawnego i zawiera pogląd pozwalający zrozumieć
dane zagadnienie.
Głównym celem sporządzenia opinii prawnej jest w szczególności:

 • ocena stanu faktycznego i prawnego sprawy w świetle przepisów prawa, orzecznictwa i
  stanowiska doktryny,
 • analiza prawna konkretnego dokumentu (przykładowo decyzji, oświadczenia, umowy),
 • interpretacja przepisów normatywnych i ocena skutków prawnych wedle danej interpretacji,
 • wskazywanie propozycji procedur prawnych pozwalających doprowadzić do osiągnięcia
  założonego celu (przykładowo powstania spółki, zbycia udziałów w spółce z o.o.,
  sporządzenia intercyzy).
  Adwokat Martynian Jasek sporządza opinie prawne w sprawach z zakresu:
 • prawa karnego, prawa karnego-skarbowego i prawa wykroczeń,
 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa pracy.
  Opinia prawna jest ważna zwłaszcza dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
  ponieważ istotnie zmniejsza ryzyko podjęcia niepożądanych decyzji gospodarczych. Warto
  zatem przed podjęciem istotnych dla przedsiębiorstwa kroków gospodarczych, rozważyć
  konsultację prawną z adwokatem/radcą prawnym w celu zasięgnięcia opinii prawnej
  dotyczącej konkretnego zagadnienia.
  Kancelaria Adwokacka adwokata Martyniana Jaska zapewnia profesjonalne opinie prawne,
  zawierające wszechstronne i wnikliwe opracowanie danego problemu.
Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: