Pozew o rozwód Lublin – pomoc prawna

Rozwód to jedna z najcięższych decyzji w życiu prywatnym małżonków. Nic dziwnego, ponieważ jest to traumatyczne wydarzenie dla obydwojga małżonków. Sytuację utrudnia posiadanie małoletnich dzieci. Wówczas należy rozstrzygnąć, kto przejmie opiekę nad nimi. Innymi kwestiami do uregulowania jest z pewnością władza rodzicielska, alimenty, czy też podział majątku. Aby do rozwodu mogło dojść, musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Ma to miejsce wówczas, gdy ustaje wspólne pożycie małżonków we wszystkich możliwych sferach. Dochodzi do trwałego zerwania małżeńskiej więzi duchowej i fizycznej oraz gospodarczej. Artykuł 57 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego reguluje dodatkowo kwestie związane z orzekaniem o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Pozew o rozwód to pismo procesowe, które inicjuje postępowanie sądowe w sprawie o rozwód. Aby mogła odbyć się sprawa rozwodowa, należy wpierw prawidłowo sporządzić pozew. Źle napisany, zawierający błędy może zakończyć się zwrotem pozwu i zamknięciem sprawy rozwodowej.

Szukasz prawnika, który pomoże Ci sporządzić pozew o rozwód w Lublinie i przeprowadzi Cię przez całe postępowanie sądowe ? Zapraszam Cię do mojej kancelarii, która zajmuje się również sprawami rozwodowymi, w tym sporządzaniem pozwów rozwodowych. Doświadczenie zawodowe nabywałem pracując w cenionych na lubelskim rynku kancelariach prawnych. Zawsze w pracy z Klientem kieruje się etyką zawodową, delikatnością, odpowiedzialnością i solidnością. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie zwracając uwagę na każdy aspekt, który może być kluczowy dla sprawy. Jestem w stałym kontakcie z Klientem i regularnie informuje go o przebiegu i aktualnościach sprawy. Zapraszam Cię do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego ! Masz pytania związane z pozwem o rozwód w Lublinie ? Z przyjemnością odpowiem i rozwieję wszelkie wątpliwości. 

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: