Przestępstwo Adwokat Lublin pomoc prawna

Przestępstwo jest to czyn zabroniony przez prawo pod groźbą kary, uznany za bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym od znikomego. Zdecydowana większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego, że podejrzanym o popełnienie przestępstwa przysługują pewne uprawnienia procesowe. Prawa te są gwarantowane przez Konstytucję RP oraz Kodeks postępowania karnego i mają na celu ochronę podejrzanego przed niesprawiedliwym traktowaniem. Dlatego przed podjęciem przez podejrzanego decyzji o współpracy z organami ścigania, złożeniu obszernych wyjaśnień lub odpowiedzi na zadane pytania, warto wcześniej skorzystać z pomocy adwokata w celu uniknięcia niepożądanych konsekwencji.

Szukasz pomocy adwokata zajmującego się przestępstwami w Lublinie? Zapraszam cię do kontaktu z moją osobą. Pomoc prawna w sprawach karnych (w tym w sprawach o przestępstwa) może przybrać różne formy, od udzielenia porady prawnej po zgłoszenie udziału w sprawie jako obrońca i podjęciu próby uzyskania sprawiedliwego wyroku. W niektórych przypadkach pomoc prawna może również obejmować sporządzanie środków odwoławczych lub innych pism procesowych. Kancelaria świadczy także usługi prawne na rzecz ofiar przestępstw. Reprezentujemy ich interesy w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pokrzywdzony uzyskał satysfakcjonujący wyrok skazujący oskarżonego i odpowiednio wysokie zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Zapraszamy do współpracy.

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: