Znęcanie się – pomoc prawna adwokat Lublin

Znęcanie się jest poważnym problemem, który może mieć długotrwały negatywny wpływ na jego ofiary. Dzieci, które są zastraszane, mogą doświadczać różnych emocji, takich jak smutek, strach, złość i niepokój. Mogą też mieć problemy ze snem lub koncentracją w szkole. W skrajnych przypadkach znęcanie się może prowadzić nawet do samobójstwa. Znęcanie się można zdefiniować jako powtarzające się w czasie, niechciane i agresywne zachowanie, którego celem jest zranienie lub zastraszenie innej osoby. Może ono przybierać różne formy, w tym przemocy fizycznej, przemocy słownej, wykluczenia społecznego i cyberprzemocy.

Zgodnie z treścią art. 207 Kodeksu karnego:

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Ofiarą znęcania się może paść każdy. Problem dotyczy Ciebie ? A może bliskiej Cię osoby ? Szukasz pomocy doświadczonego adwokata zajmującego się sprawami o znęcanie się w Lublinie ? Zapraszam do kontaktu z moją kancelarią!

Skontaktuj się telefonicznie

+48 533 760 240


lub napisz e-mail: