Blog

zasiedzenie

Groźby karalne – co warto wiedzieć?

Groźba może naruszyć czyjeś dobro psychiczne lub fizyczne, a co za tym idzie, spowodować ogromne szkody dla osoby, która się jej obawia. Groźba karalna jest uznawana za przestępstwo w polskim prawie i może prowadzić do surowych kar. Jeśli  jest na tyle realistyczna, że wywołuje uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, osoba, która ją wypowiedziała, może być ukarana grzywną, karą ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności na okres do dwóch lat.

Czym są groźby karalne i co za nie grozi?

Groźba karalna jest to zachowanie, które ma na celu wywarcie nacisku na drugą osobę poprzez groźbę użycia przemocy lub szkody majątkowej. Zgodnie z artykułem 190 kodeksu karnego:

§1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Niestety, w obszarze gróźb karalnych zauważalne jest rosnące zjawisko ich małoletnich sprawców. Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie coraz częściej słyszymy o przypadkach, w których młodociani nękają swoich rówieśników. Innym istotnym zagadnieniem jest zwiększona liczba gróźb karalnych w Internecie poprzez fora dyskusyjne, czy serwisy społecznościowe. Dobór właściwych narzędzi prawnych do walki z cyberprzestępczością oraz konieczność ścisłej współpracy między krajami są jednymi z głównych wyzwań współczesnego prawa karnego.

Groźby karalne – gdzie zgłosić?

Groźba karalna jest ścigana na wniosek osoby pokrzywdzonej.  Jeśli osoba zastraszana chce, aby sprawca gróźb, które zostały skierowane w jego stronę poniósł odpowiedzialność za swoje czyny musi zawiadomić organy ścigania o popełnieniu takiego przestępstwa oraz złożyć wniosek o jego ściganie. Jednak nie warto działać na własną rękę. Warto skorzystać z usług adwokata, który pomoże sporządzić zawiadomienie spełniające wszystkie wymogi. Co więcej, pełnomocnik udzieli dalszej pomocy na każdym etapie postępowania, pozostając w kontakcie z organami ścigania i złoży wniosek o podjęcie odpowiednich działań. Warto pamiętać, że bez wniosku organy nie będą mogły podjąć żadnych czynności, więc warto działać zdecydowanie i skutecznie.

Pomoc prawna

Kancelaria prawna Adwokata Martyniana Jaska specjalizuje się w kompleksowej pomocy prawnej dla osób, które padły ofiarą gróźb karalnych. Nie tylko analizujemy sprawy, ale także składamy  stosowne pisma do organów ścigania i reprezentujemy pokrzywdzonych przed sądami. Każda sprawa jest ważna i indywidualna, dlatego podejmujemy wszelkie niezbędne czynności, by sprawca przestępstwa został pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Wierzymy, że działając w sposób profesjonalny i skuteczny, możemy pomóc naszym Klientom w uzyskaniu sprawiedliwości, na którą zasługują.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *