Blog

skarga pauliańską

Składanie fałszywych zeznań – co grozi?

Fałszywe zeznania są jednym z poważniejszych przestępstw w systemie prawnym, które prowadzą do zakłócenia przebiegu sprawiedliwości oraz narażają osoby niewinnej na bezpodstawne oskarżenia. Chociaż efekty tego rodzaju przestępstw zwykle są negatywne, istnieją także przypadki, w których fałszywe zeznania mogą służyć wyższym celom, takim jak ochrona niewinnych osób przed błędnymi wyrokami. W niniejszym artykule przyjrzymy się, czym są fałszywe zeznania, jakie są ich konsekwencje oraz co można zrobić, aby ich uniknąć.

Czym są fałszywe zeznania?

Fałszywe zeznania to kłamstwa, które świadek lub oskarżony składa przed sądem, śledczymi lub innymi organami wymiaru sprawiedliwości. Zazwyczaj dotyczą one istotnych dla sprawy faktów, twierdzeń lub dowodów. Osoba składająca fałszywe zeznanie celowo i świadomie wprowadza w błąd sąd, który powołuje się na te zeznania przy wydawaniu wyroku.

Jakie mogą być fałszywe zeznania?

Istnieje wiele sytuacji, w których mogą wystąpić fałszywe zeznania. Na przykład, osoba może skłamać, aby uniknąć odpowiedzialności i wywrzeć wpływ na wynik korzystny dla siebie. Fałszywe zeznanie mogą mieć charakter:

– świadomego kłamstwa lub przekręcenia faktów,

– złożonego fałszywego oświadczenia pod przysięgą lub na piśmie,

– wprowadzenia w błąd postępowanie sądowe lub administracyjne.

Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

Prawo jasno reguluje, że składanie fałszywych zeznań w postępowaniu sądowym jest surowo karalne. Kodeks karny przewiduje kary od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności dla osób, które zeznają nieprawdę lub zatajają prawdę. Jeśli jednak sprawca takiego czynu robi to z obawy przed odpowiedzialnością karną dla siebie lub swoich bliskich, kara wynosi od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności. Warto jednak pamiętać, że osoba nieświadoma prawa do odmowy zeznań lub odpowiedzi na pytania nie podlega karze za składanie fałszywych zeznań. Dlatego ważne jest, aby zawsze doskonale znać swoje prawa i unikać niepotrzebnych kłopotów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *