Blog

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada …

Alimenty na dziecko Czytaj więcej »

Ubezwłasnowolnienie całkowite a częściowe

Ubezwłasnowolnienie całkowite a częściowe

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak i przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają możliwość ubezwłasnowolnienia danej osoby, czyli ograniczenia bądź pozbawienia jej zdolności do czynności prawnych. Należy jednak pamiętać, że instytucja ta ma za zadanie chronić interesy osoby chorej, a nie jej rodziny. Dlatego każdy wniosek jest dokładnie rozpatrywany przez sąd. Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, …

Ubezwłasnowolnienie całkowite a częściowe Czytaj więcej »

Sprawy rozwodowe adwokat Lublin, pozew o rozwód - Martynian Jasek

Wydziedziczenie a niegodność dziedziczenia

Polskie prawo spadkowe wyróżnia dwie instytucje pozbawienia prawa do spadku osób, które dopuściły się niewłaściwych zachowań wobec spadkodawcy. Jest to wydziedziczenie oraz niegodność dziedziczenia. Cel jest ten sam (pozbawienie prawa do spadku i zachowku), inne są natomiast drogi jego osiągnięcia. Wydziedziczenie stanowi bowiem wolę spadkodawcy, niegodność dziedziczenia natomiast stwierdzana jest przez sąd po śmierci spadkodawcy …

Wydziedziczenie a niegodność dziedziczenia Czytaj więcej »

zasada swobody umów prawo cywilne

Umowa o pracę a umowa zlecenie

Różnorodność form zatrudnienia budzi wiele wątpliwości. Tym bardziej, że często w ogłoszeniach o pracę pojawiają się informacje o preferowanej formie zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie. Pracownicy z kolei w większości przypadków dążą do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – zdarza się nawet, że wybierają gorzej płatną ofertę tylko dlatego, że bardziej odpowiada im …

Umowa o pracę a umowa zlecenie Czytaj więcej »